Obviňovanie obete je presne také, ako to znie: naznačuje, že došlo k trestnému činu kvôli niečomu, čo obeť urobila. Existuje niekoľko dôvodov, prečo k tomu dôjde, väčšinou spojené s našou potrebou veriť, že sa nám zločin nemôže stať, alebo s našim odmietnutím viery v nespravodlivý systém. Záverom je, že keď sa začneme pýtať, prečo došlo k trestnému činu, musíme sa sústrediť na vcítenie sa do obetí a na spochybnenie vlastného myslenia.
Podľa novej štúdie, ktorú viedol Bert N. Uchino z Katedry psychológie a psychológie zdravia na univerzite v Utahu, spôsobujú ambivalentné medziľudské vzťahy skrátenie telomér, chromozomálnych štruktúr, ktoré udržiavajú biologickú rovnováhu človeka. Krátke teloméry boli spojené so zvýšeným rizikom srdcových chorôb, infekcií a znížením bunkového života. & hellip;