Kategórie: Dobrý Dôvod

Dozviete sa viac o neziskovej organizácii Camp Casco, ktorá prevádzkuje spánkový tábor pre deti, ktoré majú rakovinu alebo prežili rakovinu.
Dozviete sa viac o tom, ako podporiť národnú organizáciu Love is Respect zameranú na vzdelávanie mládeže v oblasti domáceho násilia.
Získajte viac informácií o nadácii Megan Meier Foundation, neziskovej organizácii, ktorá pomáha ľuďom porozumieť účinkom šikany prostredníctvom preventívneho vzdelávania.
Získajte viac informácií o Susie Q's Kids, neziskovej organizácii, ktorá poskytuje pohodlné tašky na spestrenie života detí a mladých dospelých v núdzi.